Som retoriker har jeg med udgangspunkt i sproget undersøgt den symbolske betydning en massefyring har, og har afdækket hvordan sproget styrer vores handlinger i forbindelse med massefyringer.

Når virksomheden massefyrer

Massefyrede oplever ofte efterfølgende stigmatisering, skamfølelser og et behov for at forsvare deres værd som medarbejdere.

‘Sæt ord på’ er budskabet, der går igen fra stort set alle de fyrede, jeg har talt med. De fyrede oplever at blive afskåret  fra al kommunikation i virksomheden i opsigelsesperioden og oplever at føle sig mindre værd. De efterspørger mere kommunikation fra ledelsen i forbindelse med gennemførelsen af massefyringen, og vejledning og hjælp til at håndtere de svære følelser der opstår i kølvandet på en fyring.

Kollegaer, chefer og venner ved ikke hvordan, de skal tale med den fyrede og undgår emnet i samvær med den fyrede. Massefyrede beskriver ofte den dag, de blev fyret, symbolsk, som om de blev slået ihjel, og den symbolske betydning i massfyringen får omverdenen til at handle på samme måde. Selv om massefyringer ofte sker, er de tit tabubelagt og fyldt med følelser af skyld og skam – både for lederne, der gennemfører fyringerne og for medarbejderne, der bliver fyret.